Nieuwsbrief corona maatregelen oktober 2020

Beste judoka’s, ouders en verzorgers,

Afgelopen maandag hebben we met spanning de persconferentie gezien. We mogen gelukkig door sporten, daar zijn we erg blij mee. Weliswaar met wat aanpassingen.

Wat er concreet veranderd is dat we geen publiek in het sportzaal mogen ontvangen en dat er maximaal 30 sporters tegelijkertijd aanwezig mogen zijn. Dit betekent voor (in ieder geval) de komende 3 weken het volgende:

  • Ouders/verzorgers liever niet in de zaal. Verzoek is, de judoka’s voor de deur afzetten en daar ook weer ophalen.
  • Er is steeds 1 ouder aanwezig voor de “pleisterdienst”/coronadienst. Deze krijgt een hesje aan en neemt de gezondheidscheck af bij iedereen die binnen komt. Er is een rooster voor wie zich hiervoor heeft aangemeld.
  • Het matten leggen blijft mogelijk zoals het afgelopen keren ging. Daarbij is het van belang om de 1,5 meter in acht te houden én om direct na het leggen te vertrekken. Aanmelden vooraf is nodig, dit kan via de app. Aanwezig zijn om 16.15 uur.
  • Kleedkamers en toiletten blijven open, ons advies is wel om thuis om te kleden als dat mogelijk is.
  • Kinderen die voor een proefles komen, worden opgevangen door de ouder met hesje.
  • De overige regels die blijven gewoon gelden volgens de algemene richtlijnen. Dus handen ontsmetten bij binnenkomst, let op de 1,5 meter en blijf thuis bij klachten.
  • De 30 sporters in de zaal is bij de wisseling lastig te realiseren. Daarom kiezen wij voor de volgende wijziging in de lestijden:

Groep 1 van 16.45 tot 17.30

Groep 2 van 17.45 tot 18.45

Groep 3 van 19.00 tot 20.00

Zo is er tijd om te wisselen, kunnen de schoenen in de kleedkamers blijven staan en kunnen we de voordeur als in- en uitgang blijven gebruiken.

We beseffen dat het vervelend is om weer een stap terug te doen, maar het is van belang dat wij ons er aan houden om open te blijven. Daarom willen wij het verzoek doen aan iedereen om zijn of haar verantwoording hiervoor te nemen en de regels te respecteren.

Met sportieve groet,

Namens het bestuur:

Cynthia Drenth, Voorzitter
Rianne Steenhuis, Penningmeester
Cees Roest en Marius de Jong, Algemeen bestuursleden
Bass Bolleman, Trainer

De functie voor secretaris is momenteel vacant. Heeft u interesse dan kunt u dit melden bij één van de bestuursleden.