Meester Cees is benoemd tot Bondsridder

Drachten 15 september 2021
Een grote verassing voor meester Cees.

Geheel onverwacht, voor hem, kwamen er judoka’s, ouders, het sportbedrijf, belangstellingen, het bestuur en zijn gezin de zaal binnen en namen plaats rond de mat en op de banken.

Zelfs toen de voorzitter van Judobond district Noord Nederland binnen kwam was hij nog vol verbazing en wist hij nog niet wat er ging gebeuren. De verassing is goed gelukt.

De District voorzitter heeft het woord genomen en verteld dat Cees al een lange tijd erg actief is in het districtsbestuur. Hij is enthousiast om bestaande en nieuwe evenementen te organiseren. De laatste jaren is hij veel bezig om het A-judo te promoten binnen de judobond.
Het kenmerkt Cees dat hij overal bij wil helpen en altijd klaar staat om advies te geven. Als we nu vroeg in de ochtend bellen of laat in de avond, hij is bereikbaar.

Dat hij fanatiek is met judo is wel bekend, zo heeft hij verschillende demonstraties gegeven in het kata en is hiervoor ook in Japan geweest bij Kodokan, de bakermat van judo. Ook daar is hij bekend en is zelfs op de Japanse tv geweest.

Cees is vooral zelf “haantje de voorste” om vrijwilligers te bedanken en in het zonnetje te zetten. Hij vind dat je vrijwilligers moet koesteren en waarderen voor hun inzet.

En nu is het tijd om Cees zelf in “het zonnetje te zetten” door hem te benoemen tot Bronzen Bondsridder.
We kennen Cees al wat langer en we weten dat hij altijd een woordje klaar heeft maar…….. Cees was nu even stil……. Zichtbaar verrast wist hij even niks te zeggen. Met groot applaus heeft Cees de oorkonde en bijhorende speld in ontvangst genomen.

Sportbedrijf Drachten was hier bij aanwezig en hebben ook hun waardering uitgesproken naar Cees en ook naar de vereniging. Het is bijzonder dat een vereniging erg goed draait in deze bijzondere tijd. Met zichtbaar fanatieke vrijwilligers is alles goed op orde en stijgt het ledenaantal.

Tenslotte het woord aan Cees, hij spreekt uit dan hij het erg belangrijk vind om zich in te zetten voor de judoka. Shihan is de vereniging van Geert Pruis, en met zijn visie zetten we door. We zijn met ons allen de vereniging en dat maakt onze vereniging zo mooi. Prestatie is leuk, maar plezier in judo en “je eigen ik verbeteren” is veel belangrijker. En daar hebben we iedereen voor nodig, Ouders, trainer, bestuur, judoka’s vrijwilligers. Dat is en maakt deze vereniging zo bijzonder.
Wij zijn met z’n allen Shihan.